21.06 2021

Prace geodezyjne

Budynki A, B, C i D zostały wytyczone przez geodetę na działce 275/8 przy ulicy Podchorążych/Grottgera w Pile.