18.09 2019

Prace ziemne rozpoczęte!

Teren naszej działki pomiędzy ulicą Kazimierza Wielkiego, Konstancji oraz ulica Wazów został ogrodzony i przygotowany do prac budowlanych.